Kjoreskole.no er med på laget

Kjøreskolen kjoreskole.no, med avdeling i Kristiansand og Evje, har gått inn som sponsor for Idda Ishockeyklubb.

– Vi mener det er viktig å ta samfunnsansvar og støtte barn på deres arena, sier Morten Ludvigsen Holberg, kontoransvarlig hos kjoreskole.no.

Deres motto er at alle skal inkluderes, både arbeidstakere, de utenfor arbeidslivet, barn og ungdom.

– Vi anser dette som svært viktig i forhold til psykisk og fysisk helse, trygghet, tilhørighet, samt personlig og åndelig selvrealisering, understreker Ludvigsen Holberg

Helt siden etablering av kjøreskolen rundt 1990 har det å ta samfunnsanvar vært en viktig del av deres virke. De har tatt inn lærlinger som skal bli trafikklærere, samt ansatt personer utenfor arbeidslivet og de har rekruttert via attføringsbedrifter.

I 2014 vant de Mindus, som er en attføringsbedrift, sin «Brobyggerpris», med følgende skussmål: «Bedriften har utmerket seg med et inkluderende arbeidsmiljø, velvilje til å rekruttere nye medarbeidere gjennom Mindus og dermed vist et stort samfunnsansvar.»

FAKTA:

Kjoreskole.no består av to avdelinger på Sørlandet, og har kontor i Kristiansand og Evje. De er ni ansatte, inkludert to kontormedarbeidere.

De har lang og bred erfaring innen trafikkskoleundervisning. Ved deres skole tilbyr de undervisning i klassene TG, B, BE/B96, AM146, S.

Visjonen er å veilede elevene til å bli trygge førere, som kjører risikofritt og skaper den best samhandlingen i trafikken.