«Hos oss er alle helter!»

Idda hockey spillere: U8, U10, U11, U13, U15 og U16

Isplan for Idda Arena:

Klikk på hendelse for å få mer informasjon

Som Rent idrettslag har vi et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og holdninger.