IDDA Ishockeyklubb ble etablert i august 2016 av en gruppe lokale ishockeyentusiaster, som ønsket å etablere et profesjonelt og sosialt alternativ til de eksisterende tilbudene på Sørlandet. Idrettsklubben har siden oppstarten opplevd en solid vekst, og inkluderer i dag både ett slagkraftig juniorlag og ett seniorparti.

Videre målsetning er vekst og mangfold, innenfor ordnede, inkluderende og seriøse rammer. Idda Ishockeyklubb skal ha tilbud for alle, uavhengig av alder, ferdigheter og bakgrunn.

MÅL OG VERDIER

Idda Ishockeyklubb har som målsetning å tilrettelegge for utvikling av ishockeysporten på Sørlandet. Vi ønsker at ishockey skal være et reelt alternativ for barn og unge, på linje med andre idretter.

Idda  Ishockeyklubb skal tilby en trygg sportslig arena der det fokuseres på sunne, inkluderende holdninger og fair play. Hos oss er alle viktige, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder og ferdighetsnivå.

Klubben har et klart mål om å satse på de yngste og å bygge bredde, fremfor ambisiøse sportslige ambisjoner. Idda Ishockeyklubb ønsker å være en klubb som assosieres med:

  • Trygghet og samhold
  • Inkluderende holdninger
  • Profesjonalitet
  • Engasjement og innsats