Julehockey med god læring

Gjennom en mini-camp i juledagene har barn og ungdom i Idda Ishockeyklubb «fylt verktøykassa», blitt bedre kjent og fått et godt samhold på tvers av lagene.

I løpet av julen har Christer Linder og Martin Lalko, trenere for Iddas U11/12-lag, gjennomført 20 timer trening for spillerne i Idda Ishockeyklubb.

– Siden det var skolefri brukte vi morgen/formiddag til trening. Dette var det stor interesse for, og vi laget derfor en «mini-camp» internt i klubben. Med så mye tilgjengelig istid tilsvarer det mer enn en måned med vanlig trening, forteller Linder.

T.v Christer Linder og Martin Lalko har lagt ned mange timer for å få juletilbudet på plass.

Mange har brukt tilbudet

– Vi synes det har vært veldig godt oppmøte, til tross for at det har vært juleferie. Vi ser viktigheten av å gi et tilbud hvor barna/ungdommene kan være aktive, ha det gøy og treffe venner, understreker Lalko.   

I snitt har det vært mellom 20 og 30 spillere på isen, avhengig om det har vært kveldstreninger for noen av dem i tillegg. De fleste barna er mellom 8 og 15 år.

Treningene har for det meste inneholdt stasjonstrening der de har terpet på individuelle ferdigheter. Gjennom stasjonstrening har de kunnet dele inn i grupper tilpasset ferdighetsnivå, uansett alder.

Siden treningene hadde en form for Camp-karakter, har de hatt mer definerte treninger med fokus på spesielle egenskaper, for eksempel backhand, baklengs og ulike skudd.

Idda hockey har hatt god rekruttering i høst, og for nye spillere er dette et viktig tilbud der trenere har mer tid til individuelle instrukser slik at de kommer godt i gang.

– God planlegging før treningen gir mindre «dødtid», og treningen blir mer effektiv. Og med så mye tilgjengelig istid har vi hatt muligheten til å bruke mer tid på hver spiller, påpeker Linder.

Viktig med trening på tvers

Det er flere positive faktorer ved at spillere på de ulike lagene kan trene sammen. Det gjør det lettere med hospitering når spillere blir kjent på tvers av gruppene, de nye spillerne blir tryggere og tør å utfordre seg selv mer når de er kjent og de eldre spillerne «lærere seg selv» når de viser de yngre.

– Jeg tror det spesielt for de yngre er stas å spille med de eldre. De vokser mentalt av det, og man får en god samhørighet, sier Lalko.

Det har vært god og variert trening for spillerne.

Veldig bra for klubben

Idda Ishockeyklubb har hatt en enorm vekst i 2020, og er nesten fem ganger så mange aktive spillere som i starten av 2020. Det har vært en fin tilstrøm av nye spillere i høst.

Styreleder i Idda Ishockeyklubb, Cato Olastuen er imponert og glad for det gode engasjementet.

– Vi har svært mange treningsvillige spillere og foreldre med stort engasjement. Trenerne har vært veldig flinke til å motivere til dette, noe vi som klubb er helt avhengig av, sier Olastuen, og fortsetter:

I tillegg har vi fått flere nye trenere til klubben som velger å bruke hele juleferien sin til å holde treninger for spillerne. Ja noen av dem tar sågar fri fra jobb for dette. Helt fantastisk!