Innkalling til årsmøte i Idda Ishockeyklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Idda Ishockeyklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 02.03.2022 kl 1800 i Mediarommet på Idda Arena.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 21.02.2022 til
post@iddahockey.no. Det ønskes at malen som nedenfor brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet. Interesserte bes sende mail til post@iddahockey.no, for å få tilsendt dokumentene på
e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Idda Ishockeyklubb i minst
én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Idda Ishockeyklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Idda
Ishockeyklubbs lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Idda Ishockeyklubb ved styrets leder
Per Aimar Lundal kontaktes på post@iddahockey.no.
Med vennlig hilsen
Styret