Endelig er vi i gang!

Det er en stor glede for oss i Idda Ishockeyklubb å ønske velkommen til klubbens nye hjemmeside. Dette vil være vår offisielle informasjonskanal ut til medlemmene, og vi ønsker å gjøre den så informativ som mulig i tiden frem mot sesongstart. Siden er noe mangelfull nå ved lansering, men vi håper likevel du finner nyttig informasjon her – og mer vil komme løpende. Send oss mer enn gjerne innspill til forbedringer.

 

Det er nå ett år siden fem hockeyentusiaster bestemte seg for å etablere en ny ishockeyklubb på Sørlandet. Det var ulike årsaker som førte til dette, men felles målsetning for alle var å etablere et åpent, inkluderende og ryddig alternativ til eksisterende tilbud her i Sør. Alle har barn som er aktive innenfor idretten, og etablering av et godt organisert tilbud for barn og ungdom har hele tiden vært nedfelt i våre intensjonsdokumenter. Klubben har avholdt to åpne informasjonsmøter i løpet av året, dessverre uten deltakelse fra ledelsen i andre isidrettsklubber. I møtene har vi gitt fyldig informasjon om bakgrunn for etableringen og om målsetninger for klubbens videre drift og utvikling. Mye av denne informasjonen vil du finne i presentasjonen som ligger vedlagt dette informasjonsskrivet. Vi vil også knytte en kommentar til vårt valg om å starte med en gruppe seniorspillere. Ettersom valget om å starte klubb skjedde kort tid før sesongstart, var det viktig for oss å etablere en ressursgruppe som kunne jobbe videre med å etablere struktur og et solid fundament for videre utvikling av en fullverdig breddeklubb gjennom sesongen 2016/17. En seniorgruppe på 12 spillere, utviklet seg gjennom året til en spillergruppe på mer enn 40 – der alle er omforent om å bidra til klubbens videre utvikling, på ulike arenaer.

Etablering av en idrettsklubb er generelt en krevende øvelse, og oppstarten av Idda Ishockeyklubb viste seg dessverre å bli langt vanskeligere enn antatt – etter å ha møtt betydelig motstand og misnøye fra medlemmer og ledelse i andre klubber. Vi opplevde en del negative hendelser og ytringer som ikke vil utdypes her, og det ble avholdt en rekke møter med isidrettsklubbene, Kristiansand kommune, Vest-Agder Idrettskrets (NIF) og Norges Ishockeyforbund – uten at samarbeidsklimaet har bedret seg nevneverdig. Det er viktig for oss i Idda Hockey å påpeke at vårt ønske siden oppstarten har vært å etablere et samarbeid med Kristiansand Ishockeyklubb og andre isidrettsklubber, og at vi så tidlig som i august 2016 inviterte styret i KIK til samtaler om dette. Dessverre har vi gjennomgående opplevd manglende vilje til dialog, og at det har blitt lagt mange hindringer i veien for å få på plass de nødvendige forutsetningene for vår drift.

Årsmøtet i Idda Ishockeyklubb besluttet våren 2017 å etablere ett barneparti (U11), som neste steg i utviklingen av klubben. Det ble også besluttet å etablere en skøyte- og hockeyskole for de yngste utøverne, forutsatt tilstrekkelig istid og trenerressurser. Bakgrunn for etableringen var et ønske om å skape et nytt treningsalternativ for våre egne barn, under ledelse av en kompetent trenerressurs (med støtte av hjelpetrenere). Idda har dessuten vært i samtaler med både Stavanger Hockey, Stavanger Oilers og Frisk Asker Hockey, og er nå i sluttfasen med å etablere et samarbeid med disse som vil omfatte erfaringsutveksling og hospiteringer. Viktige innspill i disse samtalene har vært å gå tilbake til terping av grunnteknikk for spillerne, slik at de får gode forutsetninger for å utvikle skøyte- og kølleteknikk på riktig måte – før en driller mer avanserte spilløvelser. Vi har stor tro på at det kommende treningsopplegget vil være både profesjonelt, inspirerende, utviklende og selvfølgelig: MORSOMT. Videre er tanken å etablere en hockeyskole, der de med behov vil få nødvendig veiledning for å komme opp til et grunnleggende nivå.

Vi er svært opptatt av å ha et ryddig forhold til øvrige isidrettsklubber i Kristiansand, og vi vil presisere at vi ikke har drevet aktiv rekruttering av spillere fra andre klubber til våre partier. Medlemskap i Idda, og treninger/ spill med oss er 100 % frivillig, og alle utøvere i regionen står fritt til å velge mellom de tilbudene som eksisterer. Samarbeid har vært nevnt, og vi vil presisere nok en gang at vi gjerne diskuterer samarbeid med andre klubber – ta gjerne kontakt med oss.

Avslutningsvis vil vi knytte noen kommentarer til økonomi. Idda Ishockeyklubb har gjennom første sesong etablert et solid økonomisk fundament. Det ble besluttet å holde en lav treningsavgift for seniorpartiet, ettersom det var knyttet usikkerhet til treningstilbudet. Målsetningen videre er å holde avgiftene på et moderat nivå, ettersom leie av ishallen er gratis for alle klubbene. Vi er utrolig priviligerte som har en slik ordning, og vil selvfølgelig rette en stor takk til Kristiansand kommune v/ Idrettsetaten. Det er ellers etablert en rekke sponsoravtaler allerede, og det pågår prosesser for å få på plass flere. Fokus nå blir å investere i nødvendig utstyr, slik at klubben kan utvikles videre.

Vi går nå inn i vår andre driftssesong, og håper at hovedfokus nå kan være på medlemmene, og å utvikle klubben videre. Vi i Idda Hockey er alle utrolig glade i ishockey, og ønsker at våre medlemmer skal få ha de beste forutsetninger for å utøve idretten innenfor trygge rammer fremover. Det er garantert mange spørsmål som ikke er besvart her, og vi besvarer gjerne disse skriftlig eller muntlig. Det er bare å kontakte oss.

Vi sees på Idda!

Med vennlig hilsen,

Styret i Idda Ishockeyklubb

 

Vedlegg – presentasjon infomøte:

IDDA HOCKEY – U11

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *